ĐỢT ĐĂNG KÝ

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Thực hiện
1. Đăng ký xét TUYỂN THẲNG trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2024 15/04/2024 30/06/2024 Tìm lại
2. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN năm 2024 15/04/2024 31/05/2024 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 30/06/2023 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển trình độ Đại học theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 31/05/2023 Tìm lại

HƯỚNG DẪN CHUNG

 

Trang tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ: 👉 https://tuyensinh.ufl.udn.vn/